jeudi 30 octobre 2008

Anciaux subsidieert rusthuis

Brève: Vlaams minister Anciaux schold een lening kwijt aan het rusthuis ... van zijn broer.

Aucun commentaire: