vendredi 14 janvier 2011

Retour à la mère-patrie

Brève:

Vorig jaar keerden 2.957 asielzoekers en illegalen vrijwillig terug naar hun land van herkomst: Brazilië (915), Oekraïne (289), Kosovo (257), Macedonië (179) en Rusland (163)

Van de bijna 3.000 vrijwillige vertrekkers vorig jaar had 38 procent, of 1.131 mensen, ooit een asielaanvraag ingediend. 527 van hen stopten hun asielaanvraag om terug te keren, in de andere 604 gevallen ging het om uitgeprocedeerde asielzoekers. In de overige 62 procent (1.826 vertrekken) ging het vooral om illegalen die nooit een asielaanvraag indienden in ons land.

Aucun commentaire: